Spolek Staročeská LiRa

 

Zdobení vánočního stromu 2020 - 5.12.2020. 

Autorka: Daniela Daňková. Radobyčice. 18.5.2019.

Spolek Staročeská LiRa byl zřízen ve veřejném zájmu, jeho účelem a cílem je udržování kulturních a společenských tradic k zachování, udržení a ochraně kulturního dědictví. Za účelem dosažení těchto cílů Spolek pořádá zejména kulturní a sportovní akce, besedy, soutěže a výstavy, poznávací pobyty a zájezdy.

Datum vzniku: 31.10.2007.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE POŘÁDANÉ Staročeskou LiRou od 2008 - 2018:

ROK 2018:

●  19.05.2018: ZVANÍ NA STAROČESKÉ MÁJE - Poslední sobotu před konáním májů proběhlo tzv. zvaní, kdy od rána objížděli krojovaní na třech koňských povozech okolní vesnice, kde zvali místní obyvatele na Staročeské máje do Radobyčic. Takto navštívili obce Litice, Útušice, Štěnovice, Losinou a Černice.

●  26.05.2018: STAROČESKÉ MÁJE 2018 - V sobotu 26. května se po měsících příprav uskutečnily Staročeské máje, které se opakují vždy po 5 letech. Jde o jistě nejvýznamnější kulturní a společenskou akci tohoto roku v obci. V minulosti se po delší odmlce konaly opět v roce 2008, poslední pak v roce 2013. A jak to vlastně vše probíhá? V 7 hodin se sešli krojovaní na mostě, kde se rozdělili na dvě party - jedna šla do Podhájí a druhá do centrální části Radobyčic. Obě skupiny doprovázeli muzikanti. Krojovaní šli dům od domu, a kde jim otevřeli, tam "paní mámu" nebo "pan tátu" pozvali na odpolední slavnost na hřišti, zatančili si s nimi a na oplátku dostali drobné občerstvení a příspěvek na Máje. Takto obešli celou ves, což byl u stále se rozrůstajících se Radobyčic náročný úkol. Celou obcí se tak od rána ozývalo: "Čí jsou Máje? ... no, přece naše!" V 15 hodin vyrazil krojovaný průvod z Podhájí. V čele průvodu šly děti s májkou, za nimi muzikanti a pak kočár s králem s rychtářem. Kočár pak následoval průvod krojovaných a návštěvníků. Průvod prošel celou obcí a Vilovou ulicí dorazil do areálu Sokola. Od 16 hodin začal slavnostní program, který zahájila hra Staročeské povídání, kdy na hřiště přijel kočár s králem a rychtářem. Děj hry se pak přesunul na podium. Od ledna děti i dospělí nacvičovali tanec Staročeská beseda, který byl prezentován právě v rámci slavnostního programu. Děti a po nich dospělí sklidili za svůj výkon bouřlivý potlesk. Pak už následovala volná zábava, k poslechu a tanci hrála kapela Dupalka a od 19 hodin se pak konala večerní zábava s hudbou taneční kapely Regent. 

●  16.06.2018: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 16. června se uskutečnil v Radobyčicích 5. ročník oblíbené akce pro celou rodinu. Na jednotlivých stanovištích v Radobyčicích a jejich okolí čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly - sportovními či vědomostními. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Start probíhal jako tradičně v Podhájí a putování končilo v areálu Sokola, kde si děti mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany s plošinou, zaskotačit si na skákacím hradu nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej. Účast byla rekordní. I letošní ročník proběhl ve spolupráci mezi TJ Sokol Plzeň-Radobyčice, SDH Plzeň-Radobyčice, Spolkem Staročeská LiRa, místními seniorkami a studenty.

●  15.09.2018: SLUNCE VE SKLE - PIVOVAR PURKMISTR V ČERNICÍCH - V sobotu 15. září zatančili členové Spolku Staročeská LiRa a další nadšenci českou besedu v rámci festivalu Slunce ve skle v černickém pivovaru Purkmistr. 

●  16.11.2018: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - V pátek 16. listopadu zavítal o Radobyčic Divadelní soubor Štace z Kaznějova s divadelním představením Kaznějovské hříšné časy na motivy knihy Hříšné časy. Děj diváky přenesl do 20. let minulého století do dvou sousedících obcí Kaznějova a Obory a života jejich obyvatel vyprávěný očima malého chlapce. Představení mělo u diváků velký úspěch. 

●  9.12.2018: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

●  24.12.2018: ZPÍVÁNÍ VÁNOČNÍCH KOLED 

ROK 2017:

●  28.01.2017: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SLUHA DVOU PÁNŮ - V sobotu 28. ledna 2017 se uskutečnilo v plném sálu radobyčické sokolovny divadelní představení Sluha dvou pánů v podání Divadelního spolku Jezírko. Hra měla u diváků velký úspěch. 

●  17.06.2017: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil v Radobyčicích již 4. ročník Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly - sportovními či vědomostními. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále děti během svého putování odpovídaly na pohádkové kvízové otázky. Start probíhal v Podhájí – na louce za mostem. Na děti čekali: Mat a Pat, vodníci, Hurvínek s Máničkou, Karkulka s hajným, Mája s Vilíkem, Kočička a pejsek, Bílá paní se strašidlem, loupežníci, na návsi hasiči, Křemílek a Vochomůrka a na hřišti u sokolovny Sněhurka s trpaslíky. V cíli měly děti ještě za úkol poznat u pěti muchomůrek různé druhy lesních zvířátek, rostlin a hub. Děti si mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany, zaskotačit na skákacím hradu nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej. Letošní účast byla rekordní. Vážíme si toho. I letošní ročník proběhl ve spolupráci mezi TJ Sokol Radobyčice, SDH Radobyčice, Spolkem Staročeská LiRa, místními seniorkami a studenty. Do organizace se zapojila zkrátka celá obec. Velké díky sponzorům, všem účinkujícím a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci čtvrtého ročníku radobyčického pohádkového putování.

●  09.09.2017: DEN PRO CELOU RODINU - V sobotu 9. září 2017 se konal v Radobyčicích další ročník oblíbené akce - Den pro celou rodinu.  Od 10 hodin byly v přísálku sokolovny přijímány výpěstky a výrobky na následnou výstavu, která začala od 13 hodin. Návštěvníci mohli hlasovat pro své favority ve 3 kategoriích 1. Výpěstek, 2. Výrobek - děti a 3. Výrobek - dospělí. Od 14 hodin začal sportovně-poznávací závod rodin, který byl pojat formou stopovačky po horní části Radobyčic a úkoly plnily nejen děti, ale také jejich rodiče. Před vyhlášením výsledků výstavy a soutěže bylo pro děti připraveno v sále sokolovny promítání filmů o zvířátkách. Nejvíce hlasů za svůj výpěstek a první cenu získal pan Jiří Holub. Nejhezčími výrobky v kategorii dospělí byly dřevěné vyřezávané výrobky od pana Václava Vašty a v dětské kategorii pak úžasné výrobky Jakuba Bočana. Na závěr akce všem zahrála skupina BRK.

●  16.09.2017: SLUNCE VE SKLE - PIVOVAR PURKMISTR V ČERNICÍCH - V sobotu 16. září 2017 zatančili členové Spolku Staročeská LiRa českou besedu v rámci festivalu Slunce ve skle v černickém pivovaru Purkmistr. 

●  11.11.2017: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - V sobotu 11. listopadu se v radobyčické sokolovně konalo divadelní představení Klapzubova jedenácka" v podání Divadelního spolku Štace z Kaznějova, který není pro radobyčické diváky žádným nováčkem. I toto představení mělo velký úspěch a na závěr nechyběl potlesk ve stoje. 

●  03.12.2017: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUNa první adventní neděli - 3. prosince - byl za přítomnosti celé vesnice a blízkého okolí slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Během této tradiční akce byla zpřístupněna Kaple Panny Marie Fatimské, což jistě potěšilo většinu přítomných.

●  24.12.2017: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU - Na čtvrtou adventní neděli - 24. prosince - se konala milá rodinná akce, která má již v Radobyčicích svou tradici, a to zpívání koled u vánočního stromu na Radobyčické návsi. Účast byla velmi hojná. Za hudebního doprovodu si mohli všichni zazpívat vánoční koledy. Nechybělo betlémské světlo a na zahřátí teplý čaj a svařák.

 

ROK 2008:

31.05.2008: STAROČESKÉ MÁJE

V sobotu 31.05.2008 se v Radobyčicích po dlouhé odmlce opět uskutečnily Staročeské máje.

V 7 hodin ráno se krojovaní sešli na mostě a rozdělili se na dvě party, kdy jedna šla „zvát" do Podhájí a druhá do horní části Radobyčic. Každou skupinu doprovázela živá muzika a šašek. Krojovaní obcházeli stavení po stavení, kde pozvali domácí na odpolední program do areálu sokolovny. Pak si zatančili s „hospodářem" a „hospodyní" a za to od nich dostali finanční příspěvek na „máje" a bohaté občerstvení.

Sraz krojovaných ráno na mostě. Radobyčice. 2008.

Zvaní v Podhájí. Radobyčice. 2008.

Zvaní v Podhájí ... nechybí ani bohaté pohoštění. Radobyčice. 2008.

Odpoledne pak vyrazil z Podhájí průvod krojovaných v čele s koňským povozem, který vezl krále májů a rychtáře.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod - koňský povoz s králem a rychtářem. Radobyčice. 2008.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod. Radobyčice. 2008.

Průvod ... ve Vilové ulici. Radobyčice. 2008.

U sokolovny pak proběhlo staročeské povídání, tančila se česká beseda atd. Českou besedu nacvičil za pomoci a účasti místních pamětnic Spolek Staročeská LiRa, který také radobyčické Staročeské máje uspořádal.

Odpolední program. Radobyčice. 2008. 

25.05.2013: STAROČESKÉ MÁJE

V sobotu 25.05.2013 se po pěti letech opět v Radobyčicích uskutečnily Staročeské máje.

Brzy ráno se krojovaní sešli na mostě a rozdělili se na dvě party, kdy jedna šla „zvát" do Podhájí a druhá do horní části Radobyčic. Každou skupinu doprovázela živá muzika a šašek. Krojovaní obcházeli stavení po stavení, kde pozvali domácí na odpolední program do areálu sokolovny. Pak si zatančili s „hospodářem" a „hospodyní" a za to od nich dostali finanční příspěvek na „máje" a hojné občerstvení.

Zvaní. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Zvaní. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Zvaní. Radobyčice. 2013.

Zvaní ... tančilo se i na ulici. Radobyčice. 2013.

Odpoledne pak vyrazil z Podhájí průvod krojovaných v čele s koňským povozem, který vezl krále májů a rychtáře. U sokolovny pak proběhlo staročeské povídání, tančila se česká beseda, vystoupil Folklorní soubor písní a tanců Jiskra. K poslechu a tanci hrála kapela Dupalka.

Průvod. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Staročeské povídání. Radobyčice. 2013. Z archivu manželů Šedivcových.

Folklorní vystoupení. Radobyčice. 2013.

Folklorní vystoupení. Radobyčice. 2013

30.08.2014: VÝSTAVA JIŘIN A JIŘINKOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 30. sprna 2014 odpoledne se konala v radobyčické sokolovně výstava jiřin. Tu provázela soutěž o nejkrásnější jiřinu

Na odpolední program navazovala večerní Jiřinková zábava. K poslechu a tanci hrála skupina BerBand. V průběhu večera byla vyhodnocena soutěž o nejkrásnější jiřinu a předány ceny. 

Autorka fotodokumentace: p. Šedivcová. 2014.

07.09.2014: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

V neděli 7. září 2014 odpoledne proběhlo v radobyčické sokolovně za hojné účasti místních dětí a jejich rodičů divadelní přestavení v podání Divadelního spolku Jezírko Plzeň. Divadélko se skládalo ze tří pohádek – O červené Karkulce, O perníkové chaloupce a O Smolíčkovi Pacholíčkovi. Kromě živých herců účinkovali v pohádkách i maňásci. Děj pohádek byl doprovázen písničkami a představení mělo u dětí velký úspěch. Rodiče si mohli zavzpomínat i na písničku z doby jejich dětství - z dětského pořadu Rozmarýnek („Sejdeme se za pohádkou, projdeme se pamětí, ...").

Autorka fotografie: Veronika Kovaříková. 2014.

Autorka fotografie: Veronika Kovaříková. 2014.

20.09.2014: SLUNCE VE SKLE - PIVOVAR PURKMISTR V ČERNICÍCH

V sobotu 20. září 2014 zatančili členové Spolku Staročeská LiRa českou besedu v rámci festivalu Slunce ve skle v černickém pivovaru Purkmistr. 

Autoři fotodokumentace: manželé Šedivcovi. 2014.

07.12.2014: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 7. prosince 2014 byl za hojné účasti radobyčických obyvatel slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Společného předvánočního setkání se zúčastnili i zástupci ÚMO Plzeň 3 - pan starosta Neubauer, pan místostarosta Procházka a pan radní Ing. Baloun. I letos zazněly vánoční koledy s živou hudbou. Pro všechny byl připraven teplý čaj, voňavý svařák a vánoční cukroví na ochutnání. 

14.12.2014: DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ PRO DĚTI

V neděli 14. prosince 2014 zahrál Divadelní spolek Jezírko Plzeň pro radobyčické děti pohádku O statečné princezně. V této veselé pohádce, kde se to čerty na jevišti jen hemží, vysvobodí princezna Máňa Honzu z pekla. Děj pohádky provázely i hezké písničky. Divadlo se dětem i dospělým moc líbilo.

24.12.2014: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Ve středu 24. prosince 2014 odpoledne proběhlo na radobyčické návsi příjemné setkání u rozsvíceného vánočního stromu. Za doprovodu živé hudby si místní mohli společně zazpívat vánoční koledy a nasát pravou vánoční atmosféru. Pro zahřátí byl připraven svařák a teplý čaj. Zájemci si mohli domů odnésti "věčné světlo".

31.01.2015: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "ZÁMĚNA"

V sobotu 31. ledna 2015 večer se konalo v radobyčické sokolovně pro dospělé diváky divadelní představení "Záměna" v podání divadelního spolku Jezírko. Tato komedie ze současnosti o dvou manželských párech jistě pobavila všechny přítomné diváky a všichni zde strávili příjemný sobotní večer.

06.06.2015: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU 2015

V sobotu 6. června 2015 uspořádala TJ Sokol Radobyčice ve spolupráci se Spolkem Staročeská LiRa a SDH Radobyčice oslavu MDD formou „Putování za pohádkou". Šlo o 2. ročník. Děti prošly celkem 12 stanovišť, na kterých na ně čekaly pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Zástupci našeho spolku se v tento den proměnili v Křemílka a Vochomůrku na stanovišti č. 8 a v bandu loupežníků na stanovišti č. 9. Pohádkové putování končilo v areálu radobyčického sokola, kde děti dostaly diplomy a další odměny za zvládnutí pohádkové trasy. Následovalo opékání vuřtíků a ukázku ze své práce při slaňování předvedla lezecká skupina HZS – PS Košutka a požární techniku představila PS Slovany. I přes tropické počasí byla účast i na letošním dětském dnu velmi hojná.

12.09.2015: KVĚTINOVÝ DEN

V sobotu 12. září 2015 proběhl v Radobyčicích Květinový den, který pořádal náš Spolek. Během dopoledne mohl každý, kdo se chtěl v rámci výstavy zúčastnit soutěže o nejkrásnější květinu nebo nejlepší výpěstek, přinést květiny nebo výpěstky z vlastní zahrady do přísálku místní sokolovny. Samotná výstava a soutěž začaly v 14 hodin. Poté odstartoval sportovně poznávací závod pro celou rodinu. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných v horní části obce si mohl zasoutěžit každý člen rodiny. Po celé trase závodu byly také rozmístěny obrázky zvířat, které měly děti najít a s pomocí rodičů pojmenovat. Po vyhlášení vítěze rodinného závodu měly děti možnost poslechnout si povídání o zvířatech z úst pana Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů, který dětem poutavou formou přiblížil některá zvířátka, se kterými je možno se setkat v naší přírodě. Nechyběla ani praktická ukázka v podobě výra, kdy si ho měly děti možnost podržet na ruce. Rodinný závod i následné povídání mělo u všech zúčastněných velký úspěch. Během celého odpoledně měli návštěvníci výstavy možnost hlasovat pro výpěstek, který je nejvíce zaujal. Večer se pak od 20 hodin konala taneční zábava, kdy k poslechu a tanci hrálo Duo Komorous. Na začátku také proběhlo vyhlášení soutěže pro pěstitele, kdy byli ohodnoceni 3 pěstitelé s nejvíce hlasy.

24.10.2015: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ "Past na myši"

V sobotu 24. října 2015 večer se uskutečnilo v radobyčické sokolovně divadelní představení Past na myši podle Agathy Christie v provedení Divadelního souboru Štace z Kaznějova. Tato hra s detektivní zápletkou vzbudila u nabytého sálu velký úspěch a diváci se u ní skvěle pobavili.

11.06.2016: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU 2016

V sobotu 11. června 2016 se uskutečnil v Radobyčicích 3. ročník akce pro celou rodinu – Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále měly děti za úkol po celou trasu odpovědět na pohádkovou kvízovou otázku, která se vždy tématicky vztahovala k danému stanovišti. Zástupci našeho spolku se v tento den proměnily v Křemílka a Vochomůrku a loupežníky. U sokolovny si děti mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej.

10.09.2016: DEN PRO CELOU RODINU

V sobotu 10. září 2016 se v Radobyčicích uskutečnila akce Spolku Staročeská LiRa - Den pro celou rodinu. Během dopoledne měli pěstitelé možnost pochlubit se výpěstky ze svých zahrádek a donést je do přísálí sokolovny, kde pak byly celý den vystaveny. Návštěvníci výstavy pak mohli hlasovat o nejhezčí výpěstek. Od 14 hodin začal sportovně-vzdělávací závod pro celou rodinu. V horní části Radobyčic byla rozestavěna stanoviště s úkoly, které museli členové rodiny splnit. Podmínkou účasti "rodiny" byl alespoň jeden dospělý a jedno dítě. Start i cíl závodu byly v areálu sokolovny.Po 17 hodiny čekal na děti v sále sokolovny velmi zajímavý host - pan Václav Chaloupek, známý tvůrce večerníčků se živými zvířátky. Děti měly možnost shlédnout ukázky z natáčení s medvědy s živým komentářem pana Chaloupka. Nechyběly ani dotazy zvědavých posluchačů.Na závěr velmi poutavého vyprávění byly vyhlášeny výsledky závodu a vítězná rodina, dále pak výsledky hlasování o nejhezčí výpěstek. 

04.12.2016: ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 4. prosince 2016 byl za hojné účasti radobyčických obyvatel slavnostně rozsvícen vánoční strom na Radobyčické návsi. Společného předvánočního setkání se zúčastnili i zástupci ÚMO Plzeň 3 - pan starosta Neubauer, pan místostarosta Procházka a předseda místního osadního výboru pan Baloun.  letos zazněly vánoční koledy s živou hudbou. Pro všechny byl připraven teplý čaj, voňavý svařák a vánočka na ochutnání. Pod stromečkem nechyběl ani krásně malovaný betlém.

24.12.2016: ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

 

2024  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates