TJ Sokol Plzeň-Radobyčice

Název: Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Radobyčice

Starosta TJ:  Miroslav Elger, místostarosta TJ: Václav Ulč, jednatelka TJ: Pavla Sýkorová 

Facebook:  "T.J. Sokol Radobyčice-Plzeň"

Adresa:  Sportovní 133, Plzeň-Radobyčice, 301 00

IČ: 40523390

Mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Každé první úterý v měsíci - PRAVIDELNÉ MĚSÍČNÍ SETKÁNÍ VÝBORU A ČLENŮ v přísálku sokolovny - řešení provozních a jiných otázek. Kromě letních prázdnin. Účast členské základny vítána!

Příští schůze:   7.5.2024 v 19 hodin

 

Dne 5.7.2024 uběhne 88 let od slavnosntího otevření nové sokolovny T.J. Sokol Radobyčice.

Dne 19.7.2023 uběhne 105 let, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol Radobyčice.

V roce 2024 to bude 97 let od založení oddílu házené v Radobyčicíh (v rámci DTJ).

 

AKTUÁLNĚ: 30.4. Čarodějnická májka

 

Školní rok 2023/2024 (září - červen):

 Pondělí  Posilovací cvičení pro ženy  20:00 - 21:00 hod.   
 Středa  Cvičení pro rodiče s dětmi  17:00 - 18:00 hod.  pro děti 3-6 let, doprovod dospělého 
 Středa  Cvičení pro všechny věkové kategorie  19:00 - 20:00 hod.  základy jógy, zdravotní cvičení, aby záda nebolela 
 Čtvrtek  Kruhový trénink  20:00 - 21:00 hod.  v přísálku sokolovny, po domluvě na telefonu 702186787 

 

Členské příspěvek na rok 2024: děti a důchodci - 500 Kč/kalendářní rok, dospělí - 800 Kč/kalendářní rok

                                               Úhrada bankovním převodem - č.ú. 721814389/0800.

                                                               Do poznámky uveďte jméno člena a rok narození.

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Radobyčice jako správce osobních údajů svých členů - v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR, s platností od 25.5.2018) - informuje své členy o zpracování jejich osobních údajů a současně je třeba ze strany člena udělit TJ souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.

Formulář, kterým TJ informuje člena o zpracování jeho osobních údajů a kterým člen uděluje TJ souhlas s jejich zpracováním, je k dispozici na Fb T.J.Sokol Plzeň-Radobyčice, případně u vedoucích jednotlivých oddílů, místostarosty a jednatele TJ. Lze zaslat i e-mailem.

Souhlas u stávajících členů TJ je udělován ke dni 25.5.2018.

Za nezletilé členy TJ Souhlas podepisuje jejich zákonný zástupce.

U nových členů tvoří Souhlas s vyplněnou přihláškou nedílnou součást a je uložen u TJ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

MOŽNOST PRONÁJMU

V areálu radobyčického sokola se nachází budova sokolovny, která má velký sál a malý sálek tzv. přísálek. Oba tyto prostory jsou využívány nejen pro pravidelné sportování (informace o obsazenosti jednotlivých dnů v týdnu jsou k dispozici v hospodě), ale také pro pořádání jednorázových sportovních či kulturních akcí - veřejných či soukromých akcí - svatby, dětské oslavy, narozeninové oslavy, výstavy, besedy, divadelní představení, plesy atd.

O možnosti pronájmu prostor velkého sálu či přísálku - rezervace termínu - se lze informovat v hospodě.

CENÍK od 1.9.2022

Pronájem sálu - tělocvičny:

- 5.000 Kč celodenní akce

- 3.000 Kč půldenní akce

- 400 Kč  hodina na sport

Pronájem přísálku:

- 1.500,- Kč/akce s vlastním úklidem

- 2.000,- Kč/akce s úklidem TJ

 

V budově sokolovny se nachází HOSPODA, která má vnitřní i venkovní posezení. 

Provozovatelka: Alexandra Gotthardtová. Otvírá se v pátek 30.9. od 18 hodin.

Otvírací doba

pondělí:              ZAVŘENO

útery - pátek:     17 - 22 hod

sobota - neděle: 16 - 22 hod

 

Dále jsou v areálu sokola dva tenisové kurty, které mohou využít členové TJ i nečlenové. Působí zde v rámci TJ oddíl tenisu.

V dubnu 2014 začaly přípravné práce na výstavbě nového dětského hřiště před budou sokolovnou. A v dubnu 2017 byl konečný vzhled dětského hřiště dotáhnut úspěšně do konce, kdy bylo nataženo pletiho na oplocení hřiště. 

K areálu radobyčického sokola patří také bývalé házenkářské hřiště, které je v současné době zatravněho. Jeho část byla v roce 2018 využita na výstavbu volejbalového/nohejbalobého hřiště.

 

Z HISTORIE 

Dne 19.07.1919 byla na první ustavující valné schůzi založena Tělocvičná jednota Sokol Radobyčice jako pobočka mateřské jednoty "Sokol Plzeň V." Starostou byl br. Vojtěch Pytlík, jednatel Bohumil Krásný, náčelník Rudolf Krásný (majitel mlýna a hospodář z čp. 8), pokladník s. Marie Hrůzová, vzdělavatel Martin Hucl. Zřízen byl také odbor žen, náčelnicí byla zvolena Marie Krásná (manželka majitele mlýna). Existoval také odbor dorostu . Spolková místnost byla pronajata v hostinci u p. Šilhánka čp. 32 a sál sloužil jako tělocvična. Přihlásilo se 62 členů (3 zakládající členové + 30 členů přispívajících + 29 členů činných). Do mužského dorostu se přihlásilo 15 hochů a mezi dorostenky 18 dívek. Od 23.07.1919 se začalo cvičit dle rozdělení cvičebních hodin, každý odbor měl dvě hodiny v týdnu. Cvičilo se také ve mlýně u bratra Rudolfa Krásného. Dne 10.01.1920 se konala první valná hromada. V roce 1922 byla z pobočky utvořena samostatná jednota. V roce 1925 zakoupila TJ od Josefa Ulče zahradu, kde se dříve cvičilo a kde pak bylo mimo jiné vystavěno skladiště na tělocvičné nářadí a krytý kulečník.

Na valné schůzi dne 06.01.1935 přednesl vzdělavatel bratr Ferdinand Meiner svůj návrh na postavení vlastní tělocvičny. Důvodem pro tento návrh bylo především to, že školní tělocvična (kde se dosud cvičilo) již nevyhovala - cvičila zde i DTJ. (Sokol má tedy na cvičení jen 3 dny v týdnu - pondělí, úterý a pátek) a v tělocvičně bylo při cvičení prašné ovduší. Tento návrh byl jednohlasně přijat. V březnu 1935 se již začalo se stavbou nové sokolovny. Dne 07.07.1935 byla v nově dostavěné sokolovně pořádána první akce, a to rok před slavnostním otevřením. Jednalo se o první divadelní představení (hra Srdce se bouří) a o oslavu výročí smrti Mistra Jana Husa. A dne 08.08.1935 se konala sokolská veselice a večer pak taneční věneček. Dne 29.09.1935 se konalo slavnostní složení sokolského slibu členstva.

V neděli 05.07.1936 proběhlo slavnostní otevření nové sokolovny TJ Sokol Radobyčice. Celkový rozpočet na stavbu i s vícepracemi činil 98.236 Kč, plus obnos za inventář, včetně vnitřního zařízení, za 9.650 Kč.

Zdroj: 1) brožura "Slavnostní list vydaný k příležitosti Slavnostního otevření sokolovny TJ Sokol Radobyčice dne 5. července 1936".

           2) Kronika TJ Sokol Radobyčice.

Sokolové. 30. léta 20. století. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice - divadelní přestavení "Paní mincmistrová". Štěnovice. 25.02.1934. Z archivu p. Bekové.

Stavba sokolovny v Radobyčicích. 1935. Dobová fotografie. Z archivu p. Bekové.

Účastníci sokolského slibu u nové sokolovny. Radobyčice. Dobová fotografie. Z archivu J. Martínkové.

Slavnostní list - publikace vydaná ku příležitosti slavnostního otevření sokolovny v Radobyčicích. 1936. Z archivu J. Martínkové.

Úvodní list v Kronice TJ Sokol Radobyčice.

TJ Sokol Radobyčice. 1947

 TJ Sokol Radobyčice - malé cvičenky před sokolovnou. Dobová fotografie. 1947. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice - cvičenci před sokolovnou. Dobová fotografie. 1947. Z archivu p. Bekové.

Před Spartakiádou 1955. Litice. 12.06.1955. Z archivu p. Bekové. 

U sokolovny. Radobyčice. Dobová fotografie. Nedatováno. Z archivu J. Martínkové.

 TJ Sokol Radobyčice - venkovní cvičení před sokolovnou. Dobová fotografie. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice. Dobová fotografie. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

Spartakiáda. Praha. 1955. Z archivu p. Bekové.

Soutěž v přetahování ... skončila pro Radobyčice úspěchem. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

Soutěž v přetahování ... skončila pro Radobyčiče úspěchem. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

Házenkáři. Radobyčice. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

Házenkáři. Radobyčice. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice - házená. Nedatováno. Z archivu p. Bekové.

Pohled na sokolovnu přes stavbou hospody a šaten. Nedatováno. Z archivu p. Jandíkové.

TJ Sokol Radobyčice - dětský den. V pozadí vpravo - stavba šaten a hospody. Dobová fotografie. 1974. Z archivu p. Bekové.

Před spartakiádou 1980. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice - házená. 80. léta 20. století. Z archivu p. Bekové.

TJ Sokol Radobyčice - házená. Zápas ze dne 13.10.2007.

 

TJ SOKOL RADOBYČICE DNES

Dne 19.07.2017 uplynulo 98 let, kdy byla založena TJ Sokol Radobyčice.

V současné době působí v TJ Sokol Radobyčice 89 členů (stav k 1.1.2014), z toho dospělí: 36 mužů + 26 žen, dorost: 4 hoši + 1 dívka, žactvo: 13 hochů + 9 dívek. A jsou následující oddíly:

      - tenisový oddíl

      - oddíl badmintonu

      - oddíl všestranného sportu

      - oddíl cvičení R+D

      - oddíl kickboxu (reprezentace TJ na celorepublikových soutěžích)

Areál radobyčické sokolovny - dětské hřiště.

V dubnu 2014 začaly první práce na výstavbě nového dětského hřiště před radobyčickou sokolovnou a v dubnu 2017 byla snaha o dokončení vzhledu dětského hřiště úspěsně dotažena do konce, kdy bylo chybějící oplocení hřiště nataženo. 

Venkovní posezení před hospodou v sokolovně.

Tenisové kurty v areálu radobyčické sokolovny.  

AKCE roku 2017

● 24.02.2017: MAŠKARNÍ BÁL - V pátek 24. února 2017 se konal tradiční sokolský maškarní bál v radobyčické sokolovně. Letošním tématem masek bylo "povolání". Mezi nejzajímavějšími maskami byla parta chirurgů, kterým nechyběl ani pacient na kolečkovém křesle, dále popeláři, představitelky nejstaršího řemesla i s pensionkem a další zajímavé a vtipné masky. Fantazii se skutečně meze nekladly. K tanci a poslechu hrála skupina Eges.

● 26.02.2017: DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - V neděli 26. února 2017 se od 14 hodin konal v místní sokolovně velmi oblíbený dětský maškarní bál. Jako každoročně i letost byla účast velmi hojná. Pro děti byl připraven pestrý program ve formě soutěží a tancování. Čekalo na ně plno odměn, dárečků a sladkostí. Děti si mohly také nechat namalovat něco pěkného na obličej.

●  22.04.2017: POPELÁŘSKÉ ZÁVODY - V sobotu 22. dubna 2017 se i přes velmi deštivé počasí sešlo neuvěřitelných 10 týmů na radobyčickém hřišti, aby si zasoutěžily ve 3. ročníku Popelářských závodů. Tato aprílová akce navázala na úspěch z předešlých let. Radobyčické popelářské závody jsou štafetou 4členných družstev spočívající v manipulaci s popelnicemi a odpadky přes různé překážky do cíle. Vítězí družstvo s nejlepším časem. Účastníci si také mohli zblízka prohlédnout popelářský vůz, který zajistil partner akce - společnost Čistá Plzeň, které děkujeme za podporu. Na úvod i na závěr závodů proběhl na hřišti společný tanec na oblíbenou Popelářskou hymnu.

●  17.06.2017: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil v Radobyčicích již 4. ročník Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly - sportovními či vědomostními. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále děti během svého putování odpovídaly na pohádkové kvízové otázky. Start probíhal v Podhájí – na louce za mostem. Na děti čekali: Mat a Pat, vodníci, Hurvínek s Máničkou, Karkulka s hajným, Mája s Vilíkem, Kočička a pejsek, Bílá paní se strašidlem, loupežníci, na návsi hasiči, Křemílek a Vochomůrka a na hřišti u sokolovny Sněhurka s trpaslíky. V cíli měly děti ještě za úkol poznat u pěti muchomůrek různé druhy lesních zvířátek, rostlin a hub. Děti si mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany, zaskotačit na skákacím hradu nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej. Letošní účast byla rekordní. Vážíme si toho. I letošní ročník proběhl ve spolupráci mezi TJ Sokol Radobyčice, SDH Radobyčice, Spolkem Staročeská LiRa, místními seniorkami a studenty. Do organizace se zapojila zkrátka celá obec. Velké díky sponzorům, všem účinkujícím a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci čtvrtého ročníku radobyčického pohádkového putování.

●  24.06.2017: TENISOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC- V sobotu 24. června 2017 se konal na radobyčických tenisových kurtech turnaj smíšených dvojic. Soutěžilo celkem 11 dvojic. Umístění: 1. místo: Pačejovských, 2. místo: Michaela Čapková a Jaroslav Linhart, 3. místo: Šroubkovi. Celý turnaj končil až ve večerních hodinách. Velké díky účastníkům a hlavně organizátorům za krásnou akci.

● 29.07.2017: NECKYÁDA a RETROVÍKEND - V sobotu 29. července 2017 se v Radobyčicích konala Neckyáda na řece Úhlavě. Netradiční plavby se účastnilo 15 plavidel nejrůznějších tvarů a rozměrů. Plavba končila u radobyčického jezu a měla velký úspěch nejen u samotných účastníků, ale i u hojného počtu přihlížejících diváků. Odpolední Neckyádou odstartoval radobyčický RETROVÍKEND ... nechybělo kempování na místním hřišti ani diskotéka se starými hity.

● 07.10.2017: DRAKIÁDA - V sobotu 7. října 2017 se konala na radobyčickém hřišti tradiční podzimní akce - drakiáda. Po dlouhé době nám přálo i počasí a byl konečně vítr. Dětí s draky bylo plné hřiště a přilehlá louka. Činili se ale i rodiče a prarodiče. Diváci hlasovali v Soutěži o nejhezčího draka, oceněni byli ručně dělaní draci. Konala se tradiční Soutěž v nejdelším doletu papírové vlaštovky. Připraveno bylo i podzimní tvoření a kdo chtěl, mohl si opéct buřta u ohýnku.

AKCE roku 2016

● 19.02.2016: MAŠKARNÍ BÁL - V pátek 19. února 2016 se konal tradiční sokolský maškarní bál v radobyčické sokolovně. Tématem letošního bálu byl „Vodní svět". Mezi nejzajímavějšími maskami byli piráti s Karibiku s korábem, vodníci, dále námořníci, vodáci, piráti, komáři. Fantazii se skutečně meze nekladly. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina Sekvence a byla připravena bohatá tombola.

● 21.02.2016: DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - V neděli 21. února 2016 se od 14 hodin konal v místní sokolovně velmi oblíbený dětský maškarní bál. Jako každoročně i letost byla účast velmi hojná. Pro děti byl připraven pestrý program ve formě soutěží a tancování. Čekala na ně také bohatá tombola a sladkosti. Zájemci se mohli vyfotit ve Fotoateliéru.

● 09.04.2016: POPELÁŘSKÉ ZÁVODY - V sobotu 9. dubna 2016 odpoledne se uskutečnil v areálu TJ Sokol Radobyčice druhý ročník úspěšné aprílové akce Popelářské závody. Jednalo se o štafetu 4členných družstev, která spočívala v manipulaci s popelnicemi a kontejnerem, zdolávání s nimi nejrůznějších překážek a ve sběru rozmanitých odpadků. Závodů se zúčastnilo celkem 9 družstev. Každé družstvo závodilo dvakrát a započítával se nejlepší čas. O přestávce mezi prvním a druhým startem si pak tématicky zazávodily také děti. Před zahájením celých závodů a na jejich konci si mohli všichni zatančit na Popelářskou hymnu. Tuto velmi povedenou akci pak uzavřelo vyhlášení vítězů, rozdání diplomů a cen.

● 30.04.2016: ČARODĚJNICKÁ MÁJKA - V sobotu 30. dubna 2016 se v areálu TJ Sokol Radobyčice uskutečnila za krásného slunného počasí tradiční Čarodějnická májka. Účast byla hojná. Na začátek byl pro děti připraven program - hodné čarodějnice je přijaly do čarodějnického učení a tak malí čarodějové a čarodějky absolvovali různé úkoly - let na koštěti, pomáhali pavoukovi utkat pavučinu, vykouzlili si barevný obrázek, ozdobily kocourovi ocásek mašlemi a uvařili čarodějnický lektvar. Malí absolventi čarodějnického učení dostali na závěr průkaz malého čaroděje nebo čarodějnice. Nechybělo ani upálení Paní Zimy a dílnička - tvoření pro děti. Pak už byl prostor pro volnou zábavu u májky a táboráku. Pekli se špekáčky a zpívalo se. 

● 11.06.2016: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 11. června 2016 se uskutečnil 3. ročník akce pro celou rodinu – Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Dále měly děti za úkol odpovědět na pohádkovou kvízovou otázku, která se tématicky vztahovala k danému stanovišti. Start probíhal v Podhájí – na louce za mostem. Na děti čekali: Mat a Pat, vodnice, Hurvínek s Máničkou, Karkulka s hajným, Princezna, drak a statečný princ, Kočička a pejsek, Hejkal a Bludička, loupežníci, na návsi hasiči, Křemílek a Vochomůrka a na hřišti u sokolovny Sněhurka s trpaslíky. V cíli měly děti ještě za úkol poznat u paní zahradnice různé druhy zeleniny a u paní kořenářky pak různé koření a kuchařské ingredience. Děti si mohly prohlédnout hasičské auto z PS Slovany nebo si nechat namalovat něco pěkného na obličej. I letošní účast byla velmi hojná. Velké díky sponzorům, všem účinkujícím a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci třetího ročníku radobyčického pohádkového putování.

● 24.09.2016: SETKÁNÍ HÁZENKÁŘŮ - V sobotu 24. září 2016 se v areálu TJ Sokol Radobyčice uskutečnilo setkání hráček, hráčů a příznivců národní házené v Radobyčicích. Během celého odpoledne a večera mohli všichni společně zavzpomínat na doby, kdy byl tento sport nedílnou součástí života v obci. Nechyběl ani exibiční zápas smíšených družstev.

● 15.10.2016: DRAKIÁDA - V sobotu 15. října 2016 se konal v Radobyčicích 5. ročník oblíbené podzimní akce - Drakiáda 2016. Jak již se stává tradicí, ani letos vítr nefoukal. Přesto se sešlo přes 50 účastníků soutěžního klání v pouštění draků. Co nezařídila příroda, odběhaly dětičky a někteří draci se ve vzduchu skutečně pár minut udrželi. Kdo nepouštěl draka, mohl tvořit v podzimní dílničce, zaházet si šipkami na tématický cíl, zahrát si kuličky či strefovat se do "děravého" draka. Došlo také na společné zdobení ocásku draka mašlemi. Draci soutěžili v několika kategoriích. Odměněn byl také nejmladší a nejstarší účastník drakiády. Po "soutěži o nejdelší dolet papírové vlaštovky" mohli všichni přítomní hlasovat, který drak se jim nejvíce líbil. Cenu diváků dostali 4 majitelé draků s nejvyšším počtem hlasů. Ani letos nechyběla na závěr sladká odměna pro všechny účastníky a táborák s opékáním vuřtů.

● 19.11.2016: LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD + DIVADLO - V sobotu 19. listopadu 2016 se konal v Radobyčicíh už několikátý ročník velmi oblíbeného lampiónového průvodu. I přes velmi deštivé počasí se v areálu sokolovny sešlo s lampióny několik desítek dětí a rodičů. Kolem 17. hodiny vyrazil lampiónový průvod horní částí obce za doprovodu městské policie. Po skončení průvodu čekala na děti v sále sokolovny Pohádka pro neposlušné děti v podání Divadla Jitule a Dadule pohádky z kufru. Pohádka se všem moc líbila a sklidila od plného sálu zasloužený potlesk. Na závěr akce čekal na všechny účastníky jako již tradičně krásný ohňostroj na hřišti.

● 17.12.2016: VÁNOČNÍ BESÍDKA - V sobotu 17. prosince 2016 odpoledne se konala v radobyčické sokolovně předvánoční akce pro celou rodinu - Vánoční besídka. Sál zdobil nastrojený vánoční strom a byly slyšet koledy. Pro děti byla nachystána dílnička s vánočním a zimním tvořením. Děti si zatancovaly a zasoutěžily. Nechybělo ani malování na obličej. Na závěr akce si děti odstrojily z vánočního stromu sladké ozdoby.

● 30.12.2016: PŘEDSILVESTROVKÉ SETKÁNÍ/ZÁBAVA 

AKCE roku 2015

● 20.02.2015: MAŠKARNÍ BÁL - V pátek 20. února 2015 se konal tradiční sokolský maškarní bál v radobyčické sokolovně. Tématem letošního bálu byly „Časy dávno minulé". Mezi nejzajímavější masky, které byly následně i oceněny, byl například autobus plný hippíků, dámy a pánové z 30. let, družstvo házenkářů ve slušivých dresech z 80. let či skupina Kiss a další úžasné retro převleky. Fantazii se skutečně meze nekladly. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina Sekvence a byla připravena bohatá tombola.

● 22.02.2015: DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - V neděli 22. února 2015 se od 14 hodin konal v místní sokolovně velmi oblíbený dětský maškarní bál. Jako každoročně i letost byla účast hojná. Pro děti byl připraven pestrý program ve formě soutěží a tancování. Čekala na ně také bohatá tombola a sladkosti. 

● 04.04.2015: POPELÁŘSKÉ ZÁVODY - V sobotu 4. dubna 2015 odpoledne se za krásného počasí uskutečnil v areálu TJ Sokol Radobyčice první ročník akce Popelářské závody. Jednalo se o štafetu 4členných družstev, která spočívala v manipulaci s popelnicemi a kontejnerem, zdolávání s nimi nejrůznějších překážek a ve sběru rozmanitých odpadků. Této aprílové akce se zúčastnilo celkem 9 družstev, povětšinu smíšených. Každé družstvo závodilo dvakrát a započítával se nejlepší čas. O přestávce mezi prvním a druhým startem si pak tématicky zazávodily také děti. Ty si mohly i v průběhu celého odpoledne v rámci dílničky vytvořit velikonoční nebo jarní výzdobu. Před zahájením celých závodů se konalo taneční vystoupení 4 „popelářek" za doprovodu popelářské hymny. A toto taneční vystoupení již ve skupinové podobě předcházelo i vyhlášení výsledků a vítězů závodů. Tuto velmi povedenou akci pak uzavřelo vyhlášení vítězů, rozdání diplomů a cen.

● 18.04.2015: NOHEJBALOVÝ TURNAJ DVOJIC - V sobotu 18. dubna 2015 se uskutečnil v radobyčické sokolovně 2. ročník nohejbalového turnaje dvojic. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 8 dvojic. Umístění 3 nejúspěšnějších týmů bylo následující: 1. místo: Tycar team. 2. místo: Gotaj - Kuky team. 3. místo: Kolo team. 

● 30.04.2015: ČARODĚJNICKÁ MÁJKA - Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnila v areálu radobyčické sokolovny akce pro malé i velké pod názvem Čarodějnická májka. Chvíli před 17. hodinou vztyčili místní nadšenci u hřiště májku ... za to jim patří velké díky, že stále udržují tuto tradici. Pro děti byl připraven na hřišti program, kterým provázely hodné čarodějnice. I letos byla účast velmi hojná, k čemuž přispělo i slunečné počasí. Děti měly za úkol najít dílky velkého puzzle, které byly schované po celém hřišti. Společnými silami pak složily velký obrázek s pohádkovým motivem. Dále děti plnily na jednotlivých stanovištích různé úkoly. Přesun mezi stanovišti byl pouze na koštěti. Za odměnu dostaly sladkosti a obrázky. Správnou čarodějnickou atmosféru umocňovaly i kostýmy malých čarodějnic a čarodějů. Nechyběl ani čarodějnický taneček, ke kterému se všechny děti rády přidaly. Pak už si mohl každý, kdo měl chuť, opéci vuřtík a společně posedět až do noci u táboráku. K poslechu hrála skupina Hradišťanka. 

● 06.06.2015: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - V sobotu 6. června 2015 uspořádala TJ Sokol Radobyčice ve spolupráci se Spolkem Staročeská LiRa a SDH Radobyčice oslavu MDD formou „Putování za pohádkou". Šlo o 2. ročník. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi. Start probíhal mezi 14:00 a 15:30 z Podhájí – na louce za mostem. Na louce na prvním stanovišti „U Mata a Pata" měly děti za úkol pomoci těmto nešikům v zatloukání hřebíků. Ti menší alespoň v podobě zatloukání dřevěných kolíků do dětské stavebnice. Na druhém stanovišti pod mostem si děti „U Vodníků" ulovily rybičku nebo nosily vajíčka na lžíci. Na třetím stanovišti „U Hurvínka a Máničky" si děti zajezdily na Hurvínkově koloběžce nebo ti menší na kole bez šlapek. „U Karkulky a myslivce" děti navlékaly velké špulky na lano nebo si zkusily provlékat šňůrkami dřevěná zvířátka. Na stanovišti „U včelky Máji" si děti zasoutěžily ve skoku v pytli, zaskákaly si panáka nebo se ty nejmenší podívaly ke včeličkám do úlu. Na dalším stanovišti „U Sněhurky" nabízela zlá čarodějnice dětem otrávené jablíčko. Děti, které odolaly, si mohly projet slalom s malým kolečkem kolem sedmi trpaslíků nebo pomoct Sněhurce pověsit prádlo. Na sedmém stanovišti „U Manky a Rumcajse" si mohly děti zastřílet nebo se trefovat tenisáky do kulisy Rumcajse. V kopci už na děti čekal „Křemílek a Vochomůrka" s nůší, do které se děti trefovaly různě velkými gumáky. I letos okupovala cestu na začátku vsi směrem na Hradiště banda loupežníků. Za úspěšné hody kroužky na dřevěného čápa nebo házecí kříže či tenisákem na branku dostaly děti odměnu. Na návsi pak na děti čekala na desátém stanovišti v hasičské zbrojnici střelba proudem vody na šaška a pro zájemce prohlídka hasičského auta. Na dalším stanovišti „U Macha a Šebestové" skládaly děti puzzle, stavěly kostky a další skládačky. Celé pohádkové putování končilo na hřišti, kde měli Ferda, Beruška a Brouk Pytlík připravenu „opičí dráhu", kterou si děti prošly. V cíli pak, ještě než děti dostaly od sudiček diplomy a další odměny za zvládnutí celé pohádkové trasy, poznávaly děti u babky kořenářky různé koření a kuchařské ingredience, u paní květinářky pak kytičky. Ukázku ze své práce při slaňování předvedla lezecká skupina HZS – PS Košutka a požární techniku představila PS Slovany. I přes tropické počasí byla účast i na letošním dětském dnu velmi hojná. Velké díky všem účinkujícím a těm, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci druhého ročníku radobyčického pohádkového putování.

● 29.08.2015: ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI - V sobotu 29. srpna 2015 odpoledne se konalo v areálu radobyčické sokolovny Rozloučení s prázninami. Pro děti byly na hřišti připraveny soutěže, skákací hrad či malování na obličej. Od 16 hodin děti pobavila vodnická pohádka v podání Divadla Jitule a Dadule - Pohádky z kufru, která měla u dětí úspěch.

● 10.10.2015: DRAKIÁDA - V sobotu 10. října 2015 se konal v areálu radobyčického sokola 4. ročník oblíbené Drakiády. I přes chladné počasí dorazilo kolem 40 malých soutěžících. Letos poprvé bylo i větrno a tak se někteří draci udrželi ve vzduchu po celou dobu akce. V průběhu celé Drakiády čekaly na děti na hřišti různé soutěže a dílnička s podzimním tvořením. Vyhodnoceni byli draci v několika kategoriích. Zvláštní ohodnocení si vysloužili draci ručně dělaní. Ani letos nechyběla soutěž v hodu papírovou vlaštovkou. Všichni malí účastníci Drakiády dostali medaili a krásného dráčka z mandlového těsta. Pro všechny byl k dispozici teplý čaj a jako každý rok byla celá Drakiáda zakončena opékáním vuřtíků.

● 14.11.2015: LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - V sobotu 14. listopadu 2015 se v Radobyčicích konal již 4. ročník oblíbeného lampiónového průvodu. Za velmi hojné účasti vyšel průvod od místní sokolovny a bezpečně prošel horní částí Radobyčic. Po skončení průvodu čekal na děti ještě krátký program v sokolovně. Pro všechny byl připraven teplý čaj a pro děti sladkost k zakousnutí. Na závěr akce se konal ohňostroj.

● 06.12.2015: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - V neděli 6. prosince 2015 odpoledne se konala v radobyčické sokolovně tradiční Mikulášská nadílka. Pro děti byl připraven bohatý program – soutěže, tancování, malování na obličej a jako každý rok i oblíbená tvořivá dílničky. Na závěr přišel Mikuláš s andílkem a čerty. Za básničku nebo písničku byly děti odměněny sladkostí. Celým odpolednem provázely a děti bavily hodné čertice.

● 12.12.2015: NOHEJBALOVÝ TURNAJ DVOJIC -

AKCE roku 2014

● 21.02.2014: MAŠKARNÍ BÁL - V pátek 21. února 2014 se od 20 hodin konal v sále radobyčické sokolovny tradiční sokolský maškarní bál. Tématem letošního veselí byly „Olympijské hry". Maškarní bál byl zahájen delegací bohů přímo z bájného Olympu, která se ujala zapálení slavnostního ohně. Mezi nejzajímavějšími maskami, které byly následně i oceněny, byla kromě již zmíněného božstva skupina jamajského a skupina českého bobu, dále pak tři zlaté a jedna stříbrná medaile „v nadživotní" velikosti. Za zmínku stojí určitě také dvojice retro hráčů badmintonu, šermíři, fotbalisté či gymnastka a další úžasné sportovní převleky. Fantazii se skutečně meze nekladly. Svoji účastí nás poctil i slavný Jarda J., který spěchal na akci do Radobyčic přímo z olympiády v Soči. A vyplatilo se ... v Radobyčicích dostal jednu z vítězných medailí. K tanci a poslechu hrála již tradičně skupina Sekvence a byla připravena bohatá tombola.

● 23.02.2014: DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - V neděli 23. února 2014 se od 14 hodin konal v místní sokolovně všemi oblíbený dětský maškarní bál. Účast byla letos opravdu hojná. Pro děti byl připraven pestrý program ve formě soutěží a tancování. Na děti čekala také bohatá tombola a sladkosti. Tradiční tečkou i letošního dětského maškarního bálu bylo rozdávání balónků z výzdoby sálu dětem.

● 28.03.2014: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - V pátek 28. března 2014 odpoledne se v sále radobyčické sokolovny konalo divadelní představení pro děti i dospělé - pohádka Zvířátka a loupežníci v podání o.s. Přátelé Koinonie z Litic. Úžasnou atmosféru zcela jistě umocňoval i fakt, že se během představení mohly do děje zapojovaly i samy děti, kdy si společně se zvířátky zazpívaly a zatancovaly v doprovodu živé hudby. Představení se dětem moc líbilo a snad se do Radobyčic divadelníci zase brzo vrátí s další pohádkou.

● 12.04.2014: JARNÍ SOKOLSKÁ BRIGÁDA - V sobotu 12. dubna 2014 dopoledne se v areálu TJ Sokol Radobyčice konala tradiční jarní brigáda, kdy se po zimě uklízelo především okolí sokolovny. Kromě pravidelných brigádníků letos dorazilo hojné množství rodičů s dětičkami z dětského cvičení. Práce šla všem od ruky a je na jarní sezonu hezky uklizeno.

● 26.04.2014: SOKOLSKÁ BRIGÁDA – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, I. ETAPA - V sobotu 26. dubna 2014 se hojné účasti místních tatínků a dědečků konala v areálu radobyčického sokola brigáda. Odstranily se komponenty stávajícího dětského hřiště a připravoval se terén pro výstavbu nového dětského hřiště.

● 30.04.2014: MÁJKA 2014 - Ve středu 30. dubna 2014 odpoledne se konalo dětské cvičení netradičně venku na hřišti. Děti si trochu zacvičily pod vedením paní čarodějnice a pak na ně čekalo již tradiční předmájové opékání vuřtíků nedaleko čerstvě postavené májky. Děti hojně doprovodily celé rodiny a tak bylo v areálu radobyčického sokola velmi živo. Od večera do rána se pak konalo klasické předmájové posezení u májky - hlídání májky.

● 07.06.2014: PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - OSLAVA DĚTSKÉHO DNE - Za podpory SDH Plzeň Radobyčice a Spolku Staročeská LiRa uspořádala naše jednota oslavu dětského dne formou „Putování za pohádkou". Start probíhal mezi 14:00 a 15:30 z Podhájí – na louce za mostem. Na děti čekalo příjemně strávené odpoledně plné zábavy a soutěží ve společnosti pohádkových postaviček, které byly na jednotlivých stanovištích pohádkového putování. Za splnění úkolů byly děti odměněny sladkostmi a jinými drobnostmi. U jezu na prvním stanovišti „U vodníků" měly děti za úkol chytat rybičky nebo plnit hrníčky na dušičky vodou za pomoci lžíce. Pod mostem na druhém stanovišti na děti čekala Karkulka s panem myslivcem a úkol spočíval v navlékání velkých špulek na lano a vytvoření hada. Na třetím stanovišti se to rojilo čarodějnicemi za asistence babky kořenářky. Děti poznávaly domácí zvířátka, bylinky, sestavovaly zvířátkové puzzle nebo se mohly proletět na čarodějnickém koštěti. Na čtvrtém stanovišti na začátku louky se to včeličkami jen hemžilo. Děti si mohly dát závody ve skoku v pytli, zaskákat si panáka nebo ti nejmenší se podívat ke včeličkám do úlu. Na pátém stanovišti v zátočině řeky si mohly děti zkusit svoji dovednost v zatloukání hřebíků u Mata a Pata. Ti menší alespoň v podobě zatloukání dřevěných kolíků do dětské stavebnice. Na dalším, šestém stanovišti „ U čerta a Káči" si děti projely slalom s malým či větším kolečkem naloženým plyšovým čertíkem a obří plyšovou husou. Na sedmém stanovišti „U Hurvínka a Máničky" si děti mohly zajezdit na Hurvínkově koloběžce nebo ti menší na kole bez šlapek. V kopci nad řekou – na osmém stanovišti – „U Křemílka a Vochomůrky" pak děti zkoušely házet gumáky do nůše. Na začátku vsi směrem od Hradiště okupovala cestu banda loupežníků na devátém stanovišti. Za úspěšné hody kroužkem na dřevěné čápy nebo tenisákem na branku dostaly děti zlatý penízek. Na návsi pak na děti čekala na desátém stanovišti v hasičské zbrojnici střelba proudem vody z hadice na plechovky a pro zájemce prohlídka hasičského auta. Celé pohádkové putování končilo na hřišti, kde měli Ferda, Beruška a Brouk Pytlík připravenu „opičí dráhu", kterou si děti prošly. Od splnění úkolu nebyli ušetřeni ani rodičové. V cíli pak děti dostaly diplomy, dětské časopisy a další drobnosti. Děti si mohly opéct vuřtíky na nedalekém ohništi. I přes tropické počasí byla účast na letošním dětském dnu velmi hojná. Velké díky všem účinkujícím a těm, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci prvního ročníku radobyčického pohádkového putování.

● 18.10.2014: DRAKIÁDA 2014 - V sobotu 18. října 2014 se konal v areálu radobyčické sokolovny další ročník oblíbené Drakiády. Letošní účast byla rekordní. Přispělo k tomu i krásné slunečné počasí. Větrno ani letos nebylo, ale i tak někteří draci vzlétli a chvíli se udrželi ve vzduchu. V průběhu celé Drakiády čekaly na děti na hřišti různé soutěže (slalom na létajícím koštěti, hod na pohádkového či papírového draka, opičí dráha) a dílnička s podzimním tvořením.Vyhodnoceni byli draci s nejdelšími ocásky. Zvláštní ohodnocení si vysloužili draci ručně dělaní. Ani letos nechyběla soutěž v hodu papírovou vlaštovkou. Všichni malý účastníci Drakiády dostali diplom a drobnou odměnou. Pro všechny byl k dispozici teplý čaj a celá Drakiáda byla zakončena opékáním vuřtíků a jablíček.

● 22.11.2014: LAMPIONOVÝ PRŮVOD - V sobotu 22. listopadu 2014 v podvečer se v Radobyčicích konal již 3. ročník oblíbeného lampiónového průvodu. Za velmi hojné účasti vyšel průvod od místní sokolovny a bezpečně prošel horní částí Radobyčic. Po jeho skončení čekal na děti ještě krátký program v sále sokolovny. Pro všechny byl připraven teplý čaj a pro děti sladkost k zakousnutí. Na závěr akce se konal ohňostroj.

● 06.12.2014: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - V sobotu 6. prosince 2014 odpoledne se konala v naší sokolovně tradiční Mikulášská nadílka. Pro děti byl připraven bohatý program, kde nechyběly soutěže a tancování. Jako každý rok, tak i letos se konalo oblíbené tvoření - dílnička, kde si děti mohly samy udělat svícínek z jablíček, vytvořit papírové řetězy na stromeček, vyzdobit čertíka či obrázek vánočního stromečku. Letošní nadílku navštívil Mikuláš s andílkem a čertíky. Všechny děti byly za básničku či písničku odměněny sladkostí z Mikulášovy nůše. Celým večerem provázely a děti bavily hodné čertice.

● 20.12.2014: VÁNOČNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ DVOJIC 2014 - V sobotu 20. prosince 2014 se konal v sokolovně Vánoční nohejbalový turnaj dvojic. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 12 dvojic. Turnaj se protáhl až do večerních hodin a umístění 3 nejúspěšnějších dvojic bylo následující:1. místo: Gotaj - Liška. 2. místo: Viták ml. - Hebr. 3. místo: Vašta - Kalat.

AKCE roku 2013

● 02.02.2013: TURNAJ V BADMINTONU

● 22.02.2013: MAŠKARNÍ BÁL - V pátek 22.02.2013 se od 20 hodin konal tradiční sokolský maškarní bál. Tématem letošního bálu byly „Dvojice českého filmu". K poslechu a tanci hrála skupina Sekvence. K vidění byly masky například z divácky oblíbených filmů jako jsou Slunce, seno, jahody, Účastníci zájezdu či Vesničko má, středisková. A mnoho dalších kreativních masek filmových postav. Připravena byla bohatá tombola.

● 24.02.2013: DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - V neděli 24.02.2013 se od 14 hodin konal v sále sokolovny velmi oblíbený dětský maškarní bál. Za tradičně velmi hojné účasti se to v sále hemžilo pohádkovými postavičkami všeho druhu. Pro děti byl připraven pestrý program v podobě soutěží a tancování. Na děti čekala také bohatá tombola a sladkosti. Tradiční tečkou dětského maškarního bálu je vždy sundání nafukovacích balónků z výzdoby sálu a jejich rozdání dětem.

● 30.04.2013: PŘEDMÁJOVÉ ODPOLEDNE S DĚTSKÝM CVIČENÍM - V úterý 30.04.2013 odpoledne se konalo dětské cvičení netradičně venku na hřišti. Kromě běžného cvičení byly pro děti připraveny hry a soutěže. Děti si mohly zaskákat v pytli, jet slalom na koloběžce či kole, zastřílet si na branku, skákat panáka a další. Na závěr si děti za pomoci rodičů opékaly vuřtíky v blízkosti čerstvě postavené májky.

● 14.05.2013: SOKOLSKÁ BRIGÁDA - V úterý 14.05.2013 odpoledne se konala jarní sokolská brigáda, kdy se uklízelo venku v areálu kolem sokolovny – hrabala se tráva, zametali se chodníky, natírali se sloupy osvětlení a zábradlí. A celý venkovní areál se připravoval na blížící se Staročeské máje. Dále se uklízeli místnosti uvnitř sokolovny.

● 01.06.2013: DĚTSKÝ DEN - V sobotu 01.06.2013 se od 14 hodin konal tradiční dětský den. Z důvodu deštivého počasí se program přesunul do sálu místní sokolovny. Ani tato skutečnost však nic neubrala na velmi hojné účasti. V sále byly připraveny stanoviště, kde děti plnily různé úkoly. Za ty pak byly odměněny sladkostmi a body. Při nasbírání určitého počtu bodů si pak děti mohly průběžně vybrat různé drobné ceny. Po skončení soutěžení pak na děti čekali venku pod pergolou čerstvě opečené vuřtíky.

● 07.06.2013: TÁBORÁK PRO DĚTI - V pátek 07.06.2013 se před místní sokolovnou sešli rodiče a děti, aby si u táboráku opekli vuřtíky a strávili společně příjemný teplý podvečer.

● 05.10.2013: DRADIÁDA - V sobotu 05.10.2013 začal kolem 15. hodiny na místním házenkářském hřišti již 2. ročník Drakiády. Počasí nám přálo a krásně svítilo sluníčko. Bohužel jako v loňském roce nebyla po větru ani stopa. Zato nadšení dětiček a jejich rodičů vše dohnalo a draci i tak krásně létali. Na všechny malé účastníky čekaly diplomy a drobné dárky. Pro všechny účastníky byl zajištěn teplý čaj. Draci byli hodnoceni v těchto kategoriích: Nejhezčí ručně dělaný drak, Nejhezčí / neoriginálnější (kupovaný) drak, Největší drak, Nejdéle létající drak, Drak s nejdelším ocasem. V průběhu celé Drakiády mohly děti kreslit křídami své výtvory na zem, chytat umělohmotné rybičky, skákat panáka či házet kroužky. Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií následovala soutěž "O nejdále letící papírovou vlaštovku". Všichni účastníci se velice snažili, aby jejich vlastnoruční výtvor doletěl co nejdále. Po krátkém soutěžním klání, kdy byli všichni odměněni sladkostmi, byla letošní Drakiáda zakončena opékáním vuřtíků.

● 16.11.2013: LAMPIONÓVÝ PRŮVOD - V sobotu 16.11.2013 odpoledne se v Radobyčicích konal 2. ročník lampiónového průvodu. Za velmi hojné účasti vyrazil průvod kolem 17. hodiny od místní sokolovny a bezpečně prošel horní částí Radobyčic. Po průvodu čekal na děti ještě další program. Pro všechny účastníky byl připravený teplý čaj na zahřátí a pro dětičky oblíbený párek v rohlíku a sladkosti. Za závěr čekal na všechny krásný ohňostroj.

● 04.12.2013: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA DĚTSKÉM CVIČENÍ - Ve středu 04.12.2013 se do místní sokolovny přišel podívat na společné cvičení malých a větších dětiček Mikuláš v doprovodu s andílkem a dvěma strašidelnýmičerty. Za hezkou básničku či písničku odměnil všechny dětičky dárečkem ze svého kouzelného košíku.

● 07.12.2013: TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - V sobotu 07.12.2013 se od 14 hodin konala v sále místní sokolovny tradiční Mikulášská nadílka, a to ve spoluprácis Občanským sdružením SES, SEbe- Spolu a neziskovou organizací LATUS Centrum pro dítě a rodinu. Na děti čekal bohatý program v podobě soutěží, tancování a zpívání. Ani letos nechyběla oblíbená dílnička, kde si mohly děti pod vedením lektorů kreativně vyzdobil porcelánovou misku, udělat vánoční výzdobu z chvojí či vytvořit různé výrobky z keramické hlíny. Na závěr navštívil děti Mikuláš v doprovodu čertů, ze kterých šel opravdu strach. Odměnou za básničku či písničku byla pro děti nadílka dobrot a sladkostí.

● 27.12.2013: PŘEDSILVESTROVSKÉ POSEZENÍ - V pátek 27.12.2013 se konala v přísálku místní sokolovny předsilvestrovské posezení. Pro dotvoření pravé silvestrovské nálady nechyběla diskotéka a k jídlu spousta dobrot, které k Silvestru neodmyslitelně patří. O půlnoci byl pro všechny zúčastněné připraven půlnoční přípitek a ohňostroj.

2024  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates