Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 29.4.2015

Usnesení z 3. jednání OV Radobyčice dne 29.04.2015

Usnesení č. 23/2015
schvaluje
navržený program třetího jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 24/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 25/2015
bere na vědomí
informaci Ing. Ondřeje Vohradského a Ing. Milana Hausdorfa ze SVSMP o investičních akcích v Plzni – Radobyčicích týkajících se rekonstrukcí ulic.

Usnesení č. 26/2015
bere na vědomí
informaci zástupců PČR Plzeň – Bory a MP Plzeň – Bory o stavu kriminality v Radobyčicích, o prováděných zásazích v obci. Dále bere na vědomí doporučení PČR a MP na zlepšení zabezpečení osobního majetku samotnými občany.

Usnesení č. 27/2015
volí
prvním místopředsedou OV Radobyčice p. Jiřího Wegera.

Usnesení č. 28/2015
schvaluje
stálým hostem OV Radobyčice pí Danielu Langovou.

Usnesení č. 29/2015
ukládá předsedovi OV
projednat požadavek občanů na zvýšení kapacity kontejnerů na tříděný odpad umístěných na návsi obce.

Usnesení č. 30/2015
bere na vědomí
informaci předsedy OV o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů.

Usnesení č. 31/2015
ukládá předsedovi OV a pí Vlastě Dolejší
zveřejnit ve vývěsních skříňkách informace o změnách systému nakládání s komunálním odpadem od občanů (odpad vznikající z činnosti fyzických osob).

Usnesení č. 32/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost řešení přechodu pro chodce u zastávky MHD č. 32 Podhájí.

Usnesení č. 33/2015
ukládá předsedovi OV
rozeslat členům OV a stálým hostům schválený Jednací řád OV Radobyčice.

2024  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates