Usnesení ze 4. jednání OV Radobyčice dne 27.05.2015

Usnesení ze 4. jednání OV Radobyčice dne 27.05.2015

Usnesení č. 34/2015
schvaluje
navržený program čtvrtého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 35/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, p. Jana Nováka ověřovatelem zápisu.

Usnesení č. 36/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 prověření četnosti sekání trávy na území Radobyčic, možnosti navýšení počtu sečí.

Usnesení č. 37/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit možnost čerpání dotací a grantů na opravu drobných církevních památek.

Usnesení č. 38/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit prověření technického stavu zábradlí u přístupového chodníku z Dlážděné ulice na náves a zajistit jeho opravu.

Usnesení č. 39/2015

ukládá předsedovi OV

projednat možnosti zřízení MŠ v Radobyčicích.

Usnesení č. 40/2015
ukládá předsedovi OV
prověřit zajištění úklidu po zimní údržbě v obci.

Usnesení č. 41/2015
ukládá členům OV
prověřit možnost změny umístění velkokapacitního kontejneru z ulice K Doudlevcům do jiné části obce. Na příštím jednání OV předložit návrhy.

Usnesení č. 42/2015
předsedovi OV ve spolupráci s pí Langovou
sledovat realizaci umístění vývěsní skříňky u zastávky autobusu MHD č. 32 V zahradách.

Usnesení č. 43/2015
ukládá pí Vaštové
sledovat realizaci přislíbených opatření ke zlepšení osvětlení ve Vilové ulici.

Usnesení č. 44/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost instalace vývěsní skříňky TJ Sokol Radobyčice v Dlážděné ulici.

Usnesení č. 45/2015
ukládá předsedovi OV
projednat možnost řešení umístění nádob na tříděný odpad již při plánování zástavby nových lokalit v obci.

Usnesení č. 46/2015
ukládá předsedovi OV
projednat prověření zvýšeného výskytu divokých prasat v okrajových částech obce a možnosti redukce jejich stavů.

2023  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates