Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 21.10.2015

Usnesení z 8. jednání OV Radobyčice dne 21.10. 2015

Usnesení č. 72/2015
schvaluje
navržený program osmého jednání OV Radobyčice.

Usnesení č. 73/2015
schvaluje
pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 74/2015
ukládá pí Dolejší
prošetřit stížnosti občanů na neoprávněné vypouštění splašků z cisterny do povrchové kanalizace na návsi. Na příštím jednání OV podat informaci.

Usnesení č. 75/2015
OV souhlasí
s umístěním informační tabule s mapou a místopisem Radobyčic na středovou část Radobyčické návsi v souladu s návrhem, který OV obdržel dne 21.10.2015.

2023  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates