Usnesení z 18. jednání OV Radobyčice dne 21.9.2016

Usnesení č. 39/2016

schvaluje

navržený program 18. jednání OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 40/2016

schvaluje

pí Vlastu Dolejší zapisovatelkou 18. jednání OV Radobyčice, pí Jitku Vaštovou ověřovatelkou zápisu.

Usnesení č. 41/2016

ukládá předsedovi OV

prověřit termín rekonstrukce ulice K Doudlevcům a případné instalace provizorního osvětlení.

 

Usnesení č. 42/2016

ukládá předsedovi OV

projednat instalaci prodyšné sítě na pískoviště, instalaci dalších herních prvků na dětská hřiště, oplocení hřiště v Podhájí.

 

Usnesení č. 43/2016,

ukládá předsedovi OV

projednat poskytnutí služební místnosti v Radobyčicích pro potřeby okrskového strážníka.

 

Usnesení č. 44/2016

ukládá předsedovi OV

projednat prořezání stromů v ulici V Podhájí.

 

Usnesení č. 45/2016

ukládá předsedovi OV

projednat odstranění vlaštovčích hnízd z nové fasády objektu, její očištění a zabezpečení proti dalšímu zahnízdění.

 

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

projednat možnost přidělení průkazek pro členy OV Radobyčice.

 

Usnesení č. 46/2016

ukládá předsedovi OV

zaurgovat vyčištění propustku.

 

Usnesení č. 47/2016

bere na vědomí

informaci velitele služebny MP Plzeň – Bory o restartování projektu „Bezpečné město“ a ustanovení okrskového strážníka pro Radobyčice a Litice p. Matase.

2022  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates