Výzva občanům - oživení kruhového objezdu

Vybíráme ze Zápisu z 10. OV dne 18.12.2019 (viz jeho strana 5):

"Po dokončení kruhové křižovatky byla předsedou OV projednána možnost jeho oživení a ze strany MO P3 je vůle finančně podpořit oživení/zkřášlení nového objezdu v obci. Byly projednány různé možnosti získání námětu od občanů. Pí Vaštová navrhla umístit do středu žulovou kostku s letošním letopočtem jako připomínku na zánik dlážděného povrchu na hlavní vozovce obce v rámci prováděné rekonstrukce."

"OV se dohodl, že občané budou vyzváni prostřednictvím vývěsních skříněk v obci a veřejného rozhlasu k podání návrhů. Návrh by měl pokud možno charakterizovat Radobyčice. Občané mohou své návrhy vložit do označené schránky na budově SDH Radobyčice na návsi, nejpozději do 26. ledna 2020." 

2021  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates