V Podhájí - uzavírka

Od 8.2. do 31.3.2021 dojde v ulici V Podhájí k opravě povrchu. Jedná se o úsek od pozemku parc. č. 831/4 v k. ú. Radobyčice - od objektu č. e. 1383 po ulici Višňová. „prakticky se jedná o její celý nezpevněný úsek“.

Oprava povrchu proběhne ve dvou etapách. V první etapě budou pokládány panely a ve druhé bude asfaltováno. Uzavírka - viz mapky.

Stavbu provede CETINA a KENAUR s.r.o., odpovědná osoba je pan Vratislav Cetina, telefon: 603 844 266.

 

2022  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates