Vyvěšování vlajek v Radobyčicích

 

V souvislosti s vyvěšovánám vlajek při státních svátcích na stožáry umístěné na Dlážděné ulici jsou pak následně zaznamenány podněty občanů ohledně jejich nesprávného umístění. Ve snaze těmto podnětům v budoucnu předejít, zveřejňujeme proto níže vysvětlení Ing. Petra Balouna k tomuto tematu:

"Vyvěšování vlajek na stožáry v Radobyčicích

U pomníku padlým v 1. a 2. světové válce v ulici Dlážděná v Radobyčicích jsou instalovány stožáry s otočným ramenem pro svislé vyvěšení vlajky. Tato konstrukce byla zvolena z důvodu ochrany stožárů a vlajek před silnými větry, které zde občas vanou, a mohly by jak stožár, tak vlajku, poškodit. Zároveň vlajky vlají vždy napnuté a neomotávají se nedůstojně kolem stožáru. Konstrukčně je také stožár řešen tak, že zakoupenou originální vlajku, která je opatřena tunýlkem a přesně umístěnými sponami pro uchycení, nelze vyvěsit nesprávně.

Pro vyvěšování vlajky ČR platí, že bílá má být při svislém vyvěšení vlevo. Pokud je svisle vyvěšena vlajka jedna, pak podle předsedy Petra Holase z České vexilologické společnosti, která se zabývá historií a symbolikou vlajek, je přirozenější umístit ji tak, aby byl bílý, tedy čestnější pruh vlajky, umístěn směrem ke sloupu. Tuto aplikaci potvrzuje i stanovisko heraldika a vexilologa Zdeňka Kubíčka zpracovaného pro Magistrát hlavního města Prahy, podle kterého vždy platí, že to, co je na vlajce při jejím vodorovném umístění nahoře, tedy bílý pruh, musí být při svislém vyvěšení vlajky u žerdi, stožáru či sloupu. /zdroj: www.lidovky.cz/domov/jak-vyvesit-vlajku-nevime-oslavy-100-let-ceskoslovenska-prinesly-neobvykly-problem.A181027_142610_In_domov_ele/

Pokud je tedy rameno stožáru v Radobyčicích otočeno při čelním pohledu na pomník vpravo, kdy tento směr vlání je pro správnost vyvěšení rozhodující, je vše v pořádku. Při otočení ramene stožáru větrem vlevo se však může zdát, že vlajka vlaje špatně (bílý pruh je vpravo a červený vlevo), nicméně s ohledem na výše uvedené tak vlajka vlát může, protože je dodrženo, že bílý pruh je u stožáru. Analogicky to platí pro všechny ostatní vlajky. Je to totiž přirozená vlastnost stožárů s otočným ramenem, která však zároveň zajišťuje, že vlajka z jakéhokoliv pohledu vlaje vždy správně."

2022  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates