Návrh Územního plánu Plzeň

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní oznámil svým dokumentem „Veřejná vyhláška Návrh Územního plánu Plzeň" ze dne 13.10.2014, č.j. MMP/219215/14 projednání návrhu Územního plánu Plzeň. 

Do 01.12.2014 bude k nahlédnutí například i na elektronické úřední desce MmP, kde jsou ke stáhnutí následující přílohy:

1) Územní plán Plzeň: Návrh

2) Územní plán Plzeň: Odůvodnění Územního plánu Plzeň - Návrh

3) Územní plán Plzeň: 6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit.

Na straně 41 a 42 tohoto dokumentu jsou lokality patřící do Radobyčice, konkrétně:

- bod 3_30 Radobyčice

- bod 3_31 Radobyčice Dlážděná

- bod 3_32 Radobyčice Nad Úhlavou

- bod 3_33 Radobyčice Podhájí

4) Územní plán Plzeň: 6.3.3. Koncepce rozvoje lokalit a ochrany a rozvoje hodnot lokalit – Odůvodnění.

Zde jsou na straně 50 až 52 uvedena odůvodnění k výše zmíněným bodům 3_30, 3_31, 3_32 a 3_33 týkajících se Radobyčic.

5) „Veřejná vyhláška Návrh Územního plánu Plzeň" ze dne 13.10.2014, č.j. MMP/219215/14.

6) elektronický odkaz na grafické přílohy

Do 01.12.2014 je možné uplatnit písemné připomínky k Návrhu Územního plánu Plzeň, a to u Odboru stavebně správním MmP, Škroupova 4, Plzeň.

Zdroj: Magistrát města Plzně, http://www.plzen.eu/obcan/urad/elektronicka-uredni-deska/vlastni/dok_6/vid_8894/verejna-vyhlaska-navrh-uzemniho-planu-plzen-uzemni-plan-8894.aspx

Zdroj mapy: Magistrát města Plzně, Podklady OOS, výřez z mapy, http://podkladyoss.plzen.eu/OSS/ODUV_1_KOORDINA%C4%8CN%C3%8D_V%C3%9DKRES/o1_koordinacni_vykres_3_list.pdf

2022  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates