Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 25.3.2015

Usnesení z 2. jednání OV Radobyčice dne 25.3.2015

Usnesení č. 14/2015
schvaluje
navržený program jednání OV, zapisovatelku jednání pí Vlastu Dolejší a ověřovatelku zápisu pí Jitku Vaštovou.

Usnesení č. 15/2015
ukládá p. Janu Novákovi a pí Vlastě Dolejší
informovat občany dotčených nemovitostí o schůzce na změnu umístění kontejnerů na tříděný odpad v ulici Nad Strání dne 12.4.2015 v 18.00 hodin na křižovatce ulic Nad Strání – Slunná.

Usnesení č. 16/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost výměny vývěsních skříněk v obci a instalaci nové vývěsní skříňky u zastávky MHD č. 32 V Zahradách.

Usnesení č. 17/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit ve spolupráci s vedením MO Plzeň 3 na jednání OV dne 29.4.2015 účast Ing. Ondřeje Vohradského, vedoucího Úseku koncepce dopravního inženýrství SVSMP.

Usnesení č. 18/2015
ukládá předsedovi OV
zajistit účast zástupců MP a PČR na jednání OV dne 29.4.2015 od 17.30 hod.

Usnesení č. 19/2015
schvaluje
za stálého hosta OV pí Markétu Jandíkovou.

Usnesení č. 20/2015
ukládá předsedovi OV
projednat s pí Danielou Landovou zda má zájem účastnit se jednání OV Radobyčice jako stálý host.

Usnesení č. 21/2015
ukládá předsedovi OV
projednat na ÚMO P3 možnost instalovat v Radobyčicích informační tabuli s mapou a místopisem.

Usnesení č. 22/2015
ukládá předsedovi OV
projednat zlepšení intenzity veřejného osvětlení v blízkosti křižovatky ulic Sportovní a Vilová.

2021  RADOBYČICE neoficiálně - Neoficiální webové stránky městské části Plzeň Radobyčice   globbers joomla templates